Ny Fafo-rapport: Oppsummering av forskning på arbeidsmigrasjon

  • 13. januar 2016

Jon Horgen Friberg oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa. Han konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.

logo fafo EN 194x64logo frischFafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet var organisert som en flerårig forskningsavtale, der Arbeidsdepartementet ga Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge, med særlig vekt på den frie flyten av arbeidskraft fra nye EU-land i Øst- og Sentral-Europa.

jhfRapporten, som er forfattet av Fafo-forsker Jon Horgen Friberg, er skrevet som en avslutning og oppsummering av forskningsavtalen. Rapporten redegjør for de viktigste funnene fra forskningen som har blitt gjort innenfor prosjektet ved Fafo og Frischsenteret, men den trekker også på andre kilder og andre forskningsmiljøer.

 

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie