Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

  • 13. februar 2017

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper.

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet. Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse, og det er finansiert av KS.

Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad, sammen med Emil Cappelen Bjøru og Maja Tofteng ved Samfunnsøkonomisk analyse.

Les om, og last ned, rapporten.

 

roa bso 16

Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie