Skip to main content
 

Ny artikkel om arbeidsinnvandringens betydning for arbeidsmarkedet og yrkesopplæringen

  • 13. februar 2023

Hvilken betydning har arbeidsmigrasjon for rekrutterings- og opplæringsstrategier i Danmark og Australia? Analysen til forskerne Jens Arnholtz (bilde) og Chris F. Wright viser hvordan utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen kan få konsekvenser for inntak av lærlinger i bedrifter.

På bakgrunn av 73 intervjuer gjennomført over tid med aktører i de to byggenæringene, finner forfatterne at arbeidsmigrasjon har gjort det vanskelig å opprettholde en koordinert innsats som sikrer opplæring av fremtidens arbeidskraft.

Artikkelen ’Labor Migration as a Source of Institutional Change: Danish and Australian Construction Sectors Compared’ av Jens Arnholtz og Chris F. Wright, er publisert i tidsskriftet ILR Review.

Nyhet