Skip to main content
 

Notat om EUs arbeidslivspolitikk

14. februar 2020

Arbeidsråd Mona Næss ved EU-delegasjonen i Brussel har laget en oversikt over status og utviklingstrekk for EUs arbeids- og sosialpolitikk. Notatet innholder flere saksområder som er relevante for Østforum. 

  • Status for det nyetablerte europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA)
  • Den nye EU-kommisjonen og dens planer om minstelønn som nå er på høring
  • Status for endringer i trygdekoordineringsforordningen

 Notatet er en halvårsrapport for andre halvår 2019.

 
Nyhet