Skip to main content
 

Norske sjøfolk føler seg dumpet

20. oktober 2015

Flere hundre sjøfolk møtte opp utenfor Stortinget for å kreve bedre vilkår i kampen mot utenlandsk arbeidskraft i norsk farvann. Utgangspunktet for markeringen var frykten for en konkurransevridning der konsekvensene er at rederiene i fremtiden ikke bruker mannskap bosatt i Norge.

Nyhet