Skip to main content
 

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen

07. februar 2024

Granskingen omhandlet kravene om å begrense antall underleverandører i offentlige kontrakter i bygg- og renholdssektoren. Arbeidsmandsforbundet ser det som en viktig seier i kampen for et seriøst arbeidsliv at kravene opprettholdes.

I 2019 opprettet ESA, Eftas overvåkningsorgan en sak mot Norge, og mente kravene om å begrense antall underleverandører i offentlig kontrakter til to var brudd på EØS-regelverket. Begrensningen gjaldt kontrakter innen bygg- og renholdssektoren, og var et viktig tiltak mot sosial dumping.

I flere saker er det blitt vist at med flere nivåer av underleverandører er det vanskelig å holde oversikt over lønns- og arbeidsvilkår for den som utfører arbeidet.

Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, mener dette er en seier i kampen mot et useriøst arbeidsliv. Han synes også det har vært unødig av ESA å gjennomføre denne prosessen.

Les også: ESA legger bort sak om offentlige anskaffelser

– Jeg er glad for at ESA har kommet frem til at saken kan lukkes. Etter regjeringens syn er denne regelen et viktig tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dialogen med ESA i denne saken har vært veldig konstruktiv, og viser at det er fullt mulig å oppnå gode løsninger sammen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Regjeringen, 07.02.24)

Nyhet