Skip to main content
 

Nesten 100 000 polakker i Norge

  • 05. mars 2019

Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsandelen blant innvandrere fra EØS-landene i øst var på 75,3 prosent i 4. kvartal 2018. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lavere vekst i antall innvandrere – polakker er fortsatt den største innvandrergruppen

Ved inngangen til 2019 var 765 108 innvandrere og 179 294 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Tilsvarende tall ved inngangen til 2018 var hhv 2018 var 746 700 og 170 000, og ved inngangen til  2017 var tallene hhv 725 000 og 159 000. 

Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer (ved inngangen til 2018 var det 98 200 polakker, dvs økning kun på 500 personer). De utgjør over dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 39 300 bosatte. Disse etterfølges av innvandrere fra Sverige (35 600). Sterkest tilvekst blant innvandrere fra Syria, per 1. januar 2019 var det registrert 30 800 innvandrere fra Syria mot hhv 27 400 per 01.01.18 og 20 800 per 01.01.17. Syrerne er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Les hele artikkelen Lavere vekst i antall innvandrere (SSB, 05.03.19)

Sysselsetting blant innvandrere 

Nærmere 423 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2018. Disse utgjorde 66,6 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20–66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 78,5 prosent. Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsandelen blant dem fra Norden på 79,7 prosent, mens den blant innvandrere fra EØS-landene i øst var 75,3 prosent. Den vesteuropeiske gruppen lå tett opptil med 74,7 prosent sysselsatte.

Les artikkelen Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere (SSB, 05.03.19) 

 
Nyhet