Skip to main content
 

Nektar å betale bøter for ulovlege oppdrag – transportgigant må møte i retten

  • 19. januar 2022

Den litauiske transportgiganten Girteka Logistics må svare for ei rekkje lovbrot av dotterselskapet Girmeta. Politiet har gjeve selskapet 380.000 kroner i bot for 19 ulovlege transportoppdrag. – Vi ser fram til rettssaka, seier selskapet som nektar å betale bøtene.

Saka på opphaveleg elleve ulovlege transportoppdrag frå september 2019 til november 2020, er utvida med åtte nye oppdrag.

For å unngå at utanlandske lastebilar køyrer utan last etter at dei har levert frakta dei hadde med til Noreg, får dei lov til å køyre inntil tre oppdrag i Noreg. Då skal førarane lønast etter norsk minsteløn.

Blir ikkje siste lasta levert innan den sjuande dagen, blir transporten å rekne for ulovleg jabotasjke.

Tal frå politiet viser at Statens vegvesen har meld 262 såkalla kabotasjesaker dei siste fem åra.

 

Les hele saken: Nektar å betale bøter for ulovlege oppdrag – transportgigant må møte i retten (NRK Vestland, 19.01.22)

 
Nyhet