Skip to main content
 

Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere – størst nedgang hos innvandrere fra EU-land i øst

  • 19. mars 2021

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020.

Nedgangen i andel sysselsatte var noe større blant innvandrere enn i resten av befolkningen; henholdsvis 1,9 mot 0,7 prosentpoeng.

Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst reduksjon i andel sysselsatte fra november 2019 til november 2020 på 3,6 prosentpoeng.

Forskjellene i sysselsettingsnivået gruppene imellom er imidlertid ikke endret i noe særlig grad. Innvandrere fra Norden og EØS-landene ligger fortsatt et godt stykke over innvandrersnittet.

Permitterte inntil tre måneder regnes i denne statistikken som sysselsatte.

Les hele saken: Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere (SSB, 19.03.21)

Se også statistikken: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert (SSB, 19.03.21)

 
Nyhet