Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

  • 07. februar 2019

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Forskerne skriver:

Det absolutt største markedet i Nordland er utleie til bygg- og anleggsbransjen. Dette preger også hva slags type personell som leies ut. De utleide til denne bransjen er i all hovedsak utenlandske. De fleste utleide er fra Polen, Romania og de baltiske lan-dene. Et par av de mindre bemanningsselskapene har også noe personell fra Tyskland og Storbritannia. Andelen nordmenn er enten liten eller null.

 

kneesv2

 Kristine Nergaard og Elin Svarstad

 

 

 

 

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie