Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

07. februar 2019

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Forskerne skriver:

Det absolutt største markedet i Nordland er utleie til bygg- og anleggsbransjen. Dette preger også hva slags type personell som leies ut. De utleide til denne bransjen er i all hovedsak utenlandske. De fleste utleide er fra Polen, Romania og de baltiske lan-dene. Et par av de mindre bemanningsselskapene har også noe personell fra Tyskland og Storbritannia. Andelen nordmenn er enten liten eller null.

 

kneesv2

 Kristine Nergaard og Elin Svarstad

 

 

 

 

 

 
Nyhet