(LO, 04.09.18)

LO med ny strategi mot sosial dumping

– Fagbevegelsen spiller en helt avgjørende rolle i kampen for et anstendig arbeidsliv, og LOs reviderte strategi mot sosial dumping omhandler også vår egen innsats. Dette er en av de store solidaritetsoppgavene LO-medlemmene står overfor i årene som kommer, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

LO mener det er fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling:

  • styrke det organiserte arbeidslivet
  • sikre rettferdig konkurranse, gode fagutdanninger og seriøsitet gjennom kloke offentlige innkjøp
  • sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer gjennom allmenngjøring
  • sikre bedre og mer koordinerte tilsyn og kontroller, og at bakmennene og profitten tas
  • styrke den "myke siden" av a-krimbekjempelse, som handler om å ivareta de mest utsatte arbeidstakerne

Den nye strategien ble vedtatt i LOs sekretariat den 3. september, og inneholder en rekke konkrete tiltak. Les hele strategien her


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie