Skip to main content
 

LO: Fokus har vært på akrim. På tide å trekke frem sosial dumping

  • 06. september 2018

– Grunnen til at vi en stund har hatt fokus på arbeidslivskriminalitet er for å vise alvoret, men alt begynner med sosial dumping. Derfor vil vi prioritere dette framover, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun har ledet LOs arbeid med ny strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

LO mener at kampen mot sosial dumping dreier seg om noe mer enn å bekjempe kriminalitet, og at sosial dumping nedprioriteres av kontrolletatene. For eksempel innholder ikke regjeringserklæringen, Jeløya-erklæringen, et eneste ord om sosial dumping. Men LO stiller ikke bare krav til myndighetene – fagbevegelsen må stille krav til seg selv i kampen mot sosial dumping, skriver LO i sin nye strategi.

 
Nyhet