Skip to main content
 

LO: Lime-dommen sender et tydelig signal om at samfunnet ser alvorlig på akrim

  • 22. juni 2018

Tolv personer ble dømt i saken som omfatter organisert kriminalitet, grov menneskehandel, grove vinningsforbrytelser og brudd på flere lover, blant annet arbeidsmiljøloven. Den 41 år gamle eieren av Lime-kjeden ble dømt til ni års fengsel. – Lime-saken er et eksempel på hvor omfattende arbeidsmarkedskriminaliteten kan være, sier Trude Tinnlund, LO-sekretær med ansvar for sosial dumping.

Nyhet