Skip to main content
 

LO går til sak for å streike med britiske oljearbeidere

26. september 2023

En gruppe ansatte som jobber for et britisk selskap på norsk sokkel, har vært i streik i seks måneder. LO vil ta ut medlemmer i sympatistreik, men arbeidsgiversiden protesterer.

I Nordsjøen streiker ni oljearbeidere som er ansatte i det britiske selskapet SLB UK og medlemmer i Industri Energi for å få tariffavtale. Streiken har pågått siden mars i år.

De britiske arbeiderne jobber på fartøyet «Island Captain», som har utført tjenester på Ekofisk-feltet.

Industri Energi har reagert sterkt på medlemmenes lønns- og arbeidsforhold i SLB UK, og mener at de ansatte utfører arbeid som omfavnes av tariffavtalen deres for oljeservice.

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, forteller at LO varsler sympatiaksjoner fordi uorganiserte nå gjør arbeidet som de streikende i SLB UK skulle ha gjort, og streiken mister dermed sin effekt.

51 ansatte skulle tas ut i strek fra den 27. september, men aksjonen er utsatt. Industri Energi oppgir at årsaken er at Norges Rederiforbund er uenig i grunnlaget for å gå til sympatistreik.

Nyhet