(SSB, 27.11.17)

Innvandrere har dårligere levekår

Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard, økonomi, helse og sosial kontakt, viser Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia. Resultatene er representative for innvandrere fra de tolv landene, og ikke for innvandrere i Norge generelt. 

SSB presenterer noen av resultatene på Fafo Østforums seminar 30. november


Relaterte seminarer

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie