Skip to main content
 

Ledighet og stønadsmottak blant innvandrere

18. januar 2016

Arbeidsledige innvandrere er en av artiklene i Arbeid og velferd 3-2015. To andre artikler omhandler økonomisk sosialhjelp og andre stønadsutbetalinger til innvandrere. Ett funn er at personer fra EU-land i Øst-Europa skiller seg ut med en høy andel dagpengemottakere, få tiltaksdeltakere, få mottakere av økonomisk sosialhjelp og høy overgang til arbeid i etterkant av arbeidssøkerperioden.

Nyhet