Skip to main content
 

Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  • 18. mars 2021

Den lavere veksten i antall bosatte innvandrere gjelder for de fleste nasjonaliteter. Innvandrere fra Polen er den største innvandrergruppen og utgjorde 102 000 ved inngangen til det nye året.

Det ble registrert nesten 1 000 flere bosatte polakker i 2021 enn året før, og polakkene var den gruppen som hadde den høyeste økningen i antall bosatte av samtlige nasjonaliteter. Innvandrere fra Syria og Litauen kommer på de neste plassene når det gjelder vekst i antall bosatte.

Les hele artikkelen: Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002 (SSB, 09.03.21)

 
Nyhet