Drammens Tidende, 22.09.22

Kronikk: Trygdeskandalen – mye arbeid gjenstår

– Opprydding i EØS-/trygdeskandalen innebærer at det må skje en systematisk gjennomgang av EØS-retten opp mot folketrygdlovens bestemmelser på alle områder. Derfor er det nødvendig å justere og supplere regjeringens lovforslag, skriver Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp).

Utdrag fra kronikken:

Etter at lovforslaget ble lagt fram har EFTA-domstolen og den norske trygderetten slått fast at overgangsstønaden faller inn under EUs trygdeforordning. I lovforslaget som er til behandling i Stortinget er det ikke lagt til grunn at overgangsstønaden faller inn under EØS-avtalens virkeområde, og det er derfor ikke foreslått lovendringer på området.

Les hele kronikken: Trygdeskandalen – mye arbeid gjenstår (Drammens Tidende, 22.09.22)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie