VG, 22.09.22

Forslag til EØS-tilpasninger av trygdelovgivningen: – Viktige deler av leksen er ikke gjort

– Det et spørsmål om regjeringen og embetsverket har tatt lærdommene fra Trygdeskandalen innover seg, skriver Christoffer Conrad Eriksen, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Utdrag fra innlegget:

Da Trygdeskandalen ble gransket fikk alle involverte klar beskjed: Én lekse som Trygdeskandalen bør være nok.

Nå har regjeringen Støre overtatt arbeidet med opprydning etter Trygdeskandalen og sendt Stortinget et forslag til EØS-tilpasninger av trygdelovgivningen.

Selv om regjeringen denne gangen har gjort langt mer av den EØS-rettslige hjemmeleksen enn i noe annet lovarbeid om norske trygdeordninger, er det likevel viktige deler av leksen som ikke er gjort.

Les hele innlegget: Viktige deler av leksen er ikke gjort (VG, 22.09.22)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie