KrF: – På tide med en ny handlingsplan mot menneskehandel

  • 08. april 2022

– Menneskehandel er vår tids slaveri og er en av de mest alvorligste formene for kriminalitet. Det er mennesker som utnyttes på det groveste. Det er mennesker som utnyttes som for eksempel sexslaver, i tigging eller i arbeidskriminalitet, skriver tre stortingsrepresentanter fra KrF, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein.

Forslagsstillerne foreslår at Stortinget ber regjeringen lage en ny og forpliktende handlingsplan mot menneskehandel, og at regjeringen sikrer at alle politidistrikt har dedikerte etterforskningsteam mot menneskehandel. I begrunnelsen for forslagene skriver de blant annet:

Det er komplekse saker, og det er krevende å få kriminelle dømt for menneskehandel. Derfor er det avgjørende at politiet bygger opp sterke kompetansemiljøer i alle politidistrikt som skal dedikeres til arbeid mot menneskehande

I handlingsplanen mot menneskehandel fra 2016 er det mange viktige tiltak.

En oppdatert og forsterket handlingsplan mot menneskehandel vil være viktig for å sette nye mål og samtidig sikre en koordinert innsats mot menneskehandel.

Les hele forslaget: Representantforslag om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri (Stortinget, 08.04.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie