Kraftig økning for polske lastebiler

  • 30. september 2022

I 2021 transporterte lastebiler på vei 16,9 millioner tonn gods inn og ut av Norge. Dette er 15 prosent mer enn i 2020. De utenlandske bilenes andel var på 70,9 prosent, 2,2 prosentpoeng mer enn året før.

Polske lastebiler øker stadig markedsandeler.  De transporterte i alt 4,6 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2021. Derenst følger svenske lastebiler (3,4 mill) og lastebiler fra Litauen (1,4 mill).

I 2021 var det også økning i

  • transportarbeidet med utenlandske biler
  • tredjelandskjøring, som omfatter transport av gods fra ett fremmed land til et annet.
  • kabotasjekjøring

Les hele saken: Kraftig økning for polske lastebiler (SSB, 30.09.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie