Skip to main content
 

Kommentar: – Stortinget kan ikke lovfeste blindsonen

05. september 2022

– Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 ble EUs trygdeforordning gjort til norsk lov med forrang. Resten skulle løses gjennom praksis. Historien viser «overlate til praksis»-modellens svakheter. Stortinget og alle andre må først få vite hva som i dag er norsk rett. Det krever en gjennomgang av trygdemyndighetenes praksis på alle områder, skriver Tarjei Bekkedal, professor, ved Senter for europarett og Mads Andenæs, professor ved Institutt for privatrett.

– Deretter må det utredes hva som er gjeldende EØS-rett på de samme områdene – dels for å avdekke feil i praksis, dels med sikte på å revidere folketrygdlovens enkeltbestemmelser så de er i samsvar med EØS-retten. Om det i tillegg vedtas en synliggjøringsbestemmelse må den rette seg mot det som ble glemt, nemlig prinsippene om fri bevegelighet og likebehandling i EØS-avtalens hoveddel.

Les hele kommentaren: Stortinget kan ikke lovfeste blindsonen (Rett24, 05.09.22)

 
Nyhet