Skip to main content
 

Kommentar: – Slavene blant oss

  • 22. august 2017

– Menneskehandel, tvangsarbeid og sosial dumping er et stort og økende problem i Norge. Framover må vi selvsagt innføre strengere registreringsordninger, bedre kontrollrutiner og tettere samarbeid mellom etatene som jobber med å avdekke arbeidslivskriminalitet. Det viktigste er likevel å sikre at flest mulig av dem som jobber i Norge, blir en integrert del av den norske modellen. Slavearbeid bør høre fortida til, skriver Martine Aurdal.

Nyhet