Kommentar: – Nå blir det mindre innleie av arbeidskraft i sjømatindustrien

  • 17. april 2022

– De foreslåtte innstrammingene i regelverket om bruk av innleid arbeidskraft er bra og helt nødvendig, skriver Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

– Den driftsmodellen som deler av sjømatindustrien i dag benytter, med mye midlertidig arbeidskraft og mange innleide fra utlandet, som ofte pendler til sine hjemland, er hverken sosialt bærekraftig eller levedyktig på sikt.

– Gjennom Korona pandemien så vi konsekvensene. Mange arbeidstakere kom rett og slett ikke inn i Norge, og bedriftene manglet arbeidskraft. En annen konsekvens ser vi fra tilsynsrapportene til Arbeidstilsynet og A-krimsentrene. Det er en klar sammenheng mellom grove tilfeller av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft.

Les hele kommentaren: Nå blir det mindre innleie av arbeidskraft i sjømatindustrien (Fiskeribladet, 17.04.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie