IKT Norge, 20.04.22

– Innleieforbud fra bemanningsforetak vil få dramatiske konsekvenser for mange av IKT Norges medlemmer

Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak vil få dramatiske konsekvenser for den digitale omstillingen i Norge, skriver IKT Norge i høringssvar til regjeringens forslag til endringer i regelverket for inn og utleie fra bemanningsforetak.

I høringssvaret peker IKT Norge på at ​​etterspørselen etter arbeidskraft er spesielt stor innenfor teknologi og digitale løsninger, og mange av IKT Norges medlemmer etterspør kompetanse og arbeidskraft som det er mangel på både i Norge og innenfor EØS-området.

En rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse viser at det er minst 3 000 ledige stillinger knyttet til IKT-stillinger og et behov for 40.000 flere sysselsatte med IKT-utdanning i 2030.  

Et generelt forbud mot adgang til innleie, vil forverre dette, og utelukkende bidra til at utfordringene øker, færre oppgaver blir løst og den digitale sikkerhet i norske bedrifter og kommuner forverres.

Les hele saken: Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak vil få dramatiske konsekvenser (IKT Norge, 20.04.22)


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie