Skip to main content
 

Innlegg: – Forslaget om innstramminger i innleiereglene retter "baker for smed"

27. september 2022

– Uroen rundt forslagene om endringer i innleiereglene fortsetter. Nylig har både NESO og Rørentreprenørene Norge uttrykt stor bekymring, skriver Frank Ivar Andersen, leder for næringspolitikk og arbeidsliv i Bygghåndverk Norge. I dette innlegget redegjør han for bekymringene på vegne av bygghåndverksbedriftene.

Utdrag fra innlegget:

NESO viser til hvordan innstrammingene vil slå negativt ut i distriktene og rørentreprenørene ber om unntak fra innleieforbudet. Bygghåndverk Norge er i tillegg bekymret for forslagene om at innstrammingene innført i 2019, skal få lov til å virke lenger før ytterligere innstramminger gjøres. Dette fordi det allerede kan konstateres at de særlig rammer bedrifter med egne ansatte og lærlinger, mens de større aktørene i stor grad har kunnet fortsette som før.

Les hele innlegget: Forslaget om innstramminger i innleiereglene retter "baker for smed" (bygg.no, 27.09.22)

 
Nyhet