Skip to main content
 

Informasjon til foretak som bruker utenlandske underleverandører

  • 15. september 2015

Skatteetaten har sendt ut informasjonsskriv til fiskerinæringen med fokus på utenlandske arbeidstakere i næringen. Skrivet informerer om relevant regelverk, deriblant rapporteringsplikt og foretaks solidaransvar for skattetrekk og arbeidsgiveravgift ved innleie av arbeidskraft.

Nyhet