SSB, 19.05.22

Høy innvandring og lav utvandring 1. kvartal bidro til største folkeøkning siden 2015

I årets første kvartal innvandret 14 600 personer til Norge, og 5 300 personer flyttet ut av landet. Det viser ny befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Høyere innvandring og lavere utvandring bidro til den høyeste folkeøkningen i 1. kvartal siden 2015, selv om fruktbarheten var lavere og dødligheten høyere enn i samme kvartal i fjor.

Folketalet auka med 10 300 personar i 1. kvartal, og er no 5 435 500. Fjorårets auke i fruktbarheita kan vere forbi, etter at ho sokk til eit enda lågare nivå enn i åra før 2021.

Det viser nye tal frå statistikken Befolkning.

Få ukrainarar busette i 1. kvartal
Statistikken for 1. kvartal inneheld berre 271 innvandringar av ukrainske statsborgarar. Årsaka til det låge talet er at dei ukrainske flyktningane normalt vert registrert som innvandra først når dei vert busett i ein norsk kommune og får fødselsnummer. Derfor vert dei fleste ukrainarane som flykta til Noreg i første kvartal ikkje rekna som innvandra før i andre kvartal.

Per 18. mai har 6 400 ukrainske statsborgarar vorte registrert innvandra i 2. kvartal, og talet vil auke i vekene framover. Desse 6 400 innvandringane tel ikkje med i statistikken over innvandringar og folketal på slutten av 1. kvartal.

Les hele saken: Stort fall i talet på fødslar igjen etter fjorårets oppgang (SSB, 19.05.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie