Skip to main content
 

Høringsforslag om unntak fra innleieregler i arrangementsbransjen

30. juni 2023

Regjeringen foreslår et begrenset unntak fra nye innleieregler for virksomheter innen arrangementsbransjen.

– Deler av arrangementbransjen karakteriseres av svært kortvarige arbeidskraftbehov, ofte kun noen timer eller dager av gangen. Dette tilsier at det i noen situasjoner kan være behov et snevert unntak for tidsbegrenset innleie. Nå skal vi lytte til det høringsinstansene kommer med, sier statsråd Marte Mjøs Persen.

Fra 1. april i år er det strammet inn på adgangen til innleie, ved at adgangen til innleie når «arbeidet er av midlertidig karakter» er opphevet.

I forbindelse med behandlingen av reglene i Stortinget, har et flertall i arbeids- og sosialkomiteen bedt regjeringen om å vurdere om arrangementsbransjen har behov for et unntak for tidsbegrenset innleie. En slik vurdering skulle gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet. Departementet har vurdert disse spørsmålene nærmere, og hatt dialog med partene og ulike aktører.

Forslaget departementet sender på høring innebærer et begrenset unntak for virksomheter innen arrangementsbransjen. Forslaget vil typisk gjelde innleie til enkeltstående kulturarrangementer som konserter og festivaler som arrangeres én dag eller noen dager og avgrensede arrangementer og eventer innenfor idrett.

Høringsfristen er 15. september 2023.

Nyhet