Skip to main content
 

Her har de nesten halvert innleie fra bemanningsbyrå

03. april 2024

På byggeplassene i Trondheim ser man en stor nedgang i innleid arbeidskraft, viser fersk Fafo-rapport.

– Vi ventet at det skulle være en reduksjon i innleie, men er litt overrasket at den er en så stor. Regelendringene i arbeidsmiljøloven spiller nok helt sikkert inn, sier forskningskoordinator Kristine Nergaard.

I november i fjor tråla tillitsvalgte fra Fellesforbundets fagforeninger i Trondheim og Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag rundt på de fleste byggeplassene i Trondheim for å få oversikt over innleieforholdene. En tilsvarende kartlegging ble gjort i 2018.

Nå har forskningsstiftelsen Fafo systematisert og analysert resultatene fra kartleggingen. Den ferske Fafo-rapporten viser en markant nedgang i innleie fra bemanningsbyråer.

Andelen innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer i Trondheim har sunket fra 13 prosent i 2018 til 7 prosent i 2023 hvis vi ser på alle faggrupper.

– Betongarbeidere og tømrerne peker seg ut. Det betyr at dette arbeidet på byggeplassene i større grad utføres av egne ansatte i bedriftene, sier Nergaard.

Nyhet