Skip to main content
 

Håndhevingsdirektivet på norsk

13. januar 2016

Håndhevingsdirektivet skal innføres i norsk rett. Arbeids -og sosialdepartementet har nå sendt ut høringsforslag til hvordan dette kan gjøres. Direktivet har regler om informasjon til utenlandske virksomheter og utsendte arbeidstakere, om styrket grenseoverskridende myndighetssamarbeid, og om effektive virkemidler for kontroll og håndheving. Høringsfrist er 18. april. Se også: Fafo Østforums faktaflak Håndhevingsdirektivet
Utsendte skal få vite mer (LO-kontoret i Brussel, 19.01.16)

Nyhet