Arbeidstilsynet, 12.05.22

Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Seks av ti bestillere følger ikke opp underleverandører.

– Konsekvensen av manglende oppfølging fra bestillere kan være at utenlandske arbeidstakere blir utsatt for grov utnyttelse og lønnstyveri, sier Torger Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

I perioden 2019–2021 gjennomførte Arbeidstilsynet nær 1 500 tilsyn innenfor transportnæringen, og fant ett eller flere brudd i 74 prosent av disse tilsynene. 60 prosent av de undersøkte virksomhetene har ikke gode nok arbeidsavtaler og 40 prosent har ikke kontroll på sine ansattes arbeidstid.

– Vi rapporterte om de samme utfordringene i 2018. Når vi nå følger opp med en ny analyse, ser vi at situasjonen dessverre ikke ser særlig mye bedre ut, sier Torgeir Moholt.

Siden 2015 har det vært krav om minstelønn for de som kjører godstransport eller persontransport med turbil. Norske virksomheter som benytter utenlandske transportører, er pliktet til å informere om de lønnsbetingelsene som gjelder og har et ansvar for å sikre at underleverandørene betaler sine ansatte lovlig lønn. Seks av ti kontrollerte bestillere av transporttjenester ivaretar ikke sitt ansvar om å informere om eller påse at sine underleverandører etterlever allmenngjøringsregelverket på en god nok måte.

Les hele saken: Fortsatt utfordringer i transportnæringen (Arbeidstilsynet, 12.05.22)
 




Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie