Skip to main content
 

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

  • 22. januar 2019

Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned. Det viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

 

frode forfang– Norske bedrifter ansetter stadig mer kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS, mens antallet EØS-borgere som kommer til Norge for å arbeide, går ned, sier UDI-direktør Frode Forfang. Det er ikke adgang til å hente ufaglært arbeidskraft utenfor EØS, med unntak av sesongarbeidere.

Nedenfor er utdrag fra tallene som UDI presenterte i dag. Les hele saken (UDI, 22.01.19)

Flest indere

I fjor kom det 6 196 arbeidstakere fra land utenfor EØS-området til Norge for å jobbe i norske virksomheter. Det kom i alt 1 901 indere, og indere som fikk arbeidstillatelse i Norge i 2018 tilsvarer dermed nesten én tredel av alle tillatelser innen kategoriene faglærte og «utsendte arbeidstakere».

Færre europeere

Samtidig går antallet EØS-borgere som ønsker å arbeide i Norge ned. Fra et toppår i 2010 hvor 43 227 personer registrerte seg for første gang for å arbeide i Norge, er antallet nå nede i 21 195. Det er særlig antall arbeidere fra Polen og Litauen som går ned. Antallet polakker har i denne perioden gått ned fra 18 097 til 6 994 og antallet litauere fra 9 405 til 3 244.

Dermed går arbeidsinnvandringen totalt sett ned.

Sesongarbeidere

Antall sesongarbeidere fra land utenfor EØS har også steget markant de siste årene. I fjor kom det 2 905 sesongarbeidere for å arbeide en kortere periode i Norge. Det kommer flest fra Vietnam (1 222) og Ukraina (616).

 
Nyhet