Fafo-publikasjoner om midlertidige ansettelser

  • 22. august 2017

Bruken av midlertidige ansettelser etter den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven var tema for to seminar på Arendalsuka, og kildematerialet er fra tre publikasjoner.

 jos og ron– Regjeringens lovendring om midlertidig ansettelser har ikke endret arbeidslivet, sa Fafo-forskerne Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen på et Fafo-seminar på Arendalsuka. Svalund og Nielsen viste i en artikkel i Søkelys på arbeidslivet til at midlertidige ansettelser ikke har ønsket effekt i form av en hjelpende fot for de som sliter med å komme inn i arbeidslivet.


En fersk Fafo-rapport om kommunenes erfaringer med endringene (Fafo-rapport 2017:26) viser at lovendringen i liten grad faktisk blir benyttet ). En publikasjon fra i vår (Fafo-notat 2017:07) peker i samme retning, og slår også beina under regjeringens argumentasjon for, og opposisjonens advarsler mot en oppmykning av adgangen til bruken av midlertidig ansatte.

Publikasjoner:

Svalund, Jørgen og Roy A. Nielsen (2017), Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Artikkel i: Søkelys på arbeidslivet 01-02 / 2017 (Volum 34). Side: 44-62

20634Alsos, Kristin, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad (2017), «Bare plunder og heft». Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor. Fafo-rapport 2017:26. Nettutgave

 

 

 

10257Nergaard, Kristine (2017), Midlertidige ansettelser 2016. Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser. Fafo-notat 2017:07. Nettutgave

 

 

 

 

Nyhetssak:

– Regjeringens lovendring om midlertidig ansettelser har ikke endret arbeidslivet (FriFagbevegelse, 18.08.17)

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie