Skip to main content
 

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

03. august 2023

Lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Hvordan hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Nye verktøy i kampen mot a-krim. Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? Hvordan rekruttere internasjonal høykompetent arbeidskraft til Norge? Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Kommunenes arbeid med offentlige anskaffelser.

Ovennevnte står på programmet under Arendalsuka. nedenfor er mer informasjon og lenker til program. Tips oss gjerne dersom du vet om flere Østforum-relevante arrangementer.

Mandag 14. august:

kl. 15.00–15.30: Forskerstafett: Hva vi vet om lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Siden 2000 har lønnsforskjellene mellom arbeidsinnvandrere til Norge og norskfødte endret seg betydelig. Arbeidsinnvandrere hadde høyere gjennomsnittlig lønn enn innfødte i 2000. I 2019 er det motsatt – arbeidsinnvandrere kjennetegnes av lavere gjennomsnittlig lønn. Hva ligger bak denne utviklingen?
Arrangør: Fafo

Tirsdag 15. august:

kl. 12.30–13.30: Hvordan kan vi hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Utredninger, handlingsplaner, kriminalisering av lønnstyveri og økt mandat for Arbeidstilsynet. Men det er fremdeles er et stort handlingsrom for useriøse arbeidsgivere som vil fortsette som før. 
Arrangør: Caritas Norge
Tirsdag 15/8 2023

kl. 15.00–15.45: Nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det er store utfordringer/mangler på effektive verktøy hos kontrollmyndighetene til å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. 
Arrangør: Fair Play Bygg Norge.

kl. 15.45–16.30 Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? I april kom det nye innstramninger for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Hvilke utfordringer skaper endringene for bedriftene i byggebransjen, og må små og store tilpasse seg dette ulikt?
Arrangør: Fafo

kl.17.00–18.20: Ingen snakker om at Norge er et attraktivt sted å jobbe. Det er dessverre ikke sånn at internasjonal høykompetent arbeidskraft står i kø for å flytte til Norge.
Arrangør: Osloregionen Interkommunale politiske råd, Welcome Hub Agder

Onsdag 16. august:

kl. 12.00–13.30: Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Europa, EU og EØS er i rivende utvikling. Denne utviklingen har også konsekvenser for handlingsrommet til Norge - et handlingsrom det har vært mye debatt om i kjølvannet av "Trygdeskandalen".
Arrangør: Universitetet i Agder

kl. 13:30-14.15: Innleie i industrien. Stortinget vedtok 1. april regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. I hvilken grad har de nye regelene påvirket arbeidslivet?
Arrangør: Fellesforbundet

kl. 20.00–22.20: Svarte natta. Debatt og konsert. Riksrevisjonen er ikke imponert over kommunenes arbeid med anskaffelser. Og kommunene sier de mangler ressurser. Hvordan kan kommunene få nødvendig handlingsrom, og hvilke verktøy trenger de?
Arrangør: Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), LO, NHO, KS, Virke, YS, Unio, Skatteetaten

 
Fafo Østforum

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

03. august 2023
Nyhet