Skip to main content
 

Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten

  • 22. august 2018

Fra land i Øst-Europa var det 2. kvartal en liten øking i nettoinnvandringen, noe som var et resultat av at det både kom litt flere og dro litt færre statsborgere fra disse landene. Men det kom færre flyktninger, så totalt var det nedgang i nettoinnvandring. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2. kvartal 2018 viser at nettoinnvandringen fra Polen er 483. Selv om 648 er registrert utvandret, var det samtidig 1 131 polakker som innvandret. For Litauen er tallene 317 utvandret, og 617 innvandret, ergo en nettoinnvandring på 300. Les hele saken (SSB, 22.08.18)

Les statistikken Folkemengde og befolkningsendringar (SSB, 22.08.18)

Hvor mange polakker og litauere i Norge totalt?

Ved inngangen til 2018 var 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 200 personer. De utgjør over dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 38 400 bosatte.

Barn av innvandrere fra Polen er den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Siden EU-utvidelsen i 2004 har denne gruppen vokst fra i underkant av 800 personer til 11 000 ved inngangen til 2017, og 12 300 ved inngangen til 2018.

Se statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2018 (SSB, 05.03.18)

 
Nyhet