Skip to main content
 

European Transport Workers' Federation (ETF) krever tiltak mot sosial dumping

  • 01. november 2018

Organiserte transportarbeidere fra hele Europa formulerte nylig en erklæring som krever politikk som skal hindre sosial dumping og utnyttelse av millioner av transportarbeidere på europeiske veier.

– Rapporter viser stadig flere tilfeller av misbruk av arbeidstaker og sosial dumping i veitransportsektoren. Vi trenger raske forbedringer for millioner av profesjonelle sjåførene som flytter passasjerer og frakt over hele Europa, sier Dag-Einar Sivertsen, som representerte Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på møtet i ETF. Les helse saken (NTF, 01.11.18)

Se også: ETF Vienna Declaration for fair Mobility Packahe

 
Nyhet