LO-kontoret i Brussel, 27.10.20

EU fremmer forslag om minstelønn og rettferdig lønn 28. oktober

Ulike lekkasjer bekrefter at EUs minstelønnsforslag kommer i form av et direktiv, dvs. et lovforslag som også kan gjøres gjeldende for EØS-landet Norge. Et direktiv skal i prinsippet gjelde alle på arbeidsmarkedet, organisert eller ei. I følge de samme lekkasjer skal man ha tatt hensyn til den/de nordiske arbeidslivsmodeller hvor det er partene i arbeidslivet som fastsetter hva som er minstelønn Forslaget skal visstnok sette en grense på 70 prosent avtaledekning.

Det er innenfor rammen for medlemsandeler i Sverige og Danmark, men ikke nødvendigvis i Norge i alle bransjer om det er det som legges til grunn. Dermed kan det bli opp til EU-domstolen eventuelt EFTA-domstolen å fortolke direktivet . Den kan konkludere på en annen måte enn intensjonen fra EU-kommisjonens side.

Forslag fra EU-kommisjonen skal behandles av medlemslandene sammen med Europa-parlamentet. De kan komme til å lande et helt annet sted og med en hel annen tekst. Det antas å ta 2-3 år endelig tekst blir vedtatt, men mindre det blir helt blokkert.

Les hele saken: EUs minstelønnslov kommer i morgen (LO-kontoret i Brussel, 27.10.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie