Skip to main content
 

Enige om skjerpet bransjestandard innen bygg

08. oktober 2019

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet er blitt enige om et sett med krav som utgjør en ny standard for offentlige anskaffelser. Blant annet skal det dokumenteres at de ansatte får pensjon og forsikring. I tillegg foreslås flere tiltak mot kriminalitet.

 

 
Nyhet