ISF, 03.06.21

Doktoravhandling: Hvordan påvirker innvandringen det norske arbeidsmarkedet?

Rundt 200 000 arbeidsinnvandrere bor i Norge. Antallet har økt kraftig etter EU-utvidelsen i perioden 2004-2007, som åpnet det norske arbeidsmarkedet for en rekke nye EU-land fra Øst-Europa. Hvordan har denne utviklingen påvirket det norske arbeidsmarkedet og arbeiderne i bransjene som er mest berørt? Her er fire funn fra doktoravhandlingen til Maria Forthun Hoen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Hoen disputerte nylig for doktorgraden i samfunnsøkonomi med avhandlingen «Three Essays on Immigration and the Labor Market». Her er fire funn fra avhandlingen hennes:

  • Innvandring fra lavinntektsland har redusert den sosiale mobiliteten i Norge
  • Effektene på lønn og sysselsetting har vært størst i yrker hvor det ikke er viktig å snakke norsk
  • Det er store ulikheter mellom hvordan ulike innvandrergrupper gjør det på arbeidsmarkedet
  • Entreprenørskap kan være en lønnsom vei for å overvinne hindre på arbeidsmarkedet

Les hele saken, og følg lenker til tre artikler: Hva er konsekvensene av arbeidsinnvandringen? (ISF, 03.06.21)Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie