NRK, 19.10.20

– Det nye passet er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak

– De nye passene kommer fordi vi har fått nye tekniske muligheter til å sikre passene. Disse passene er mye vanskeligere å forfalske og mye vanskeligere å misbruke. Enten i arbeidslivskriminalitet eller menneskehandel, sier justisminister Monica Mæland (H). Hun var blant de første til å skaffe seg det nye passet som ble lansert i dag.

Politiet har de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen av pass. Det har i alt kostet 600 millioner kroner.

Det er blant annet etablert 79 pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav. Det er også økt kompetanse innen ID-kontroll.

Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll er også tatt i bruk.

Biometrikioskene fotograferer og skanner ansiktet mer nøyaktig enn de gamle automatene. De nye biometrikioskene er også oppgradert og sikrere.

Selv om det er kommet en ny versjon av passet, er det ikke nødvendig for dem som har gyldig pass å søke om et nytt. Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato.

Les hele saken: Nå kommer det nye passet (NRK, 19.10.20)


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie