Skip to main content
 

Debatt: Utenlandsk arbeidskraft i norsk luftfart

  • 18. mars 2016

I et høringsnotat åpner samferdselsdepartementet for å gi flypersonell utenfor EU rett til uhindret grensepassering. - Dette vil føre til at norsk, nordisk- og europeisk flypersonell vil bli byttet ut med billigere arbeidstakere fra eksempelvis Asia, sier Parats nestleder Vegard Einan, og han etterlyser en grundig konsekvensutredning

Nyhet