Skip to main content
 

Artikkelserie om bruk av underentreprenører i offentlige anskaffelser.

02. oktober 2018

I denne artikkelserien ser advokatfirma Føyen Thorkildsen på regler for bruk av underleverandører i offentlige anskaffelser. Det overordnede spørsmålet er hvor langt oppdragsgiver kan gå for å begrense leverandørenes mulighet til å benytte underleverandører. 

Nedenfor følger tittel og lenker til de fire artiklene:

Del en omhandler Kvalifikasjonskrav og ESPD (European Single Procurement Document) (bygg.no, 31.08.18)

I del 2 ser de på særkrav til underentreprenører i kontrakter med det offentlige (bygg.no, 31.08.18)

I del 3 drøfter de om offentlige byggherrer kan begrense entreprenørenes mulighet til å å benytte underentreprenører (bygg.no, 02.10.18)

I del 4 ser advokatene på to saker fra EU-domstolen som omhandlet en anbudskonkurranse i Litauen og Polen  (bygg.no, 02.10.18)

 
Nyhet