Artikkelserie om bruk av underentreprenører i offentlige anskaffelser.

  • 02. oktober 2018

I denne artikkelserien ser advokatfirma Føyen Thorkildsen på regler for bruk av underleverandører i offentlige anskaffelser. Det overordnede spørsmålet er hvor langt oppdragsgiver kan gå for å begrense leverandørenes mulighet til å benytte underleverandører. 

Nedenfor følger tittel og lenker til de fire artiklene:

Del en omhandler Kvalifikasjonskrav og ESPD (European Single Procurement Document) (bygg.no, 31.08.18)

I del 2 ser de på særkrav til underentreprenører i kontrakter med det offentlige (bygg.no, 31.08.18)

I del 3 drøfter de om offentlige byggherrer kan begrense entreprenørenes mulighet til å å benytte underentreprenører (bygg.no, 02.10.18)

I del 4 ser advokatene på to saker fra EU-domstolen som omhandlet en anbudskonkurranse i Litauen og Polen  (bygg.no, 02.10.18)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie