Skip to main content
 

Arbeidstilsynets årsrapport 2020: Koronapandemien har påvirket aktiviteten

23. mars 2021

Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning i 2020.

– Arbeidstilsynet hatt stor aktivitet i 2020 på tross av koronapandemien. Etaten har brukt året til å bygge opp kapasiteten til å følge opp smittevern, og til å digitalisere både tilsyn og veiledning. Dette kommer til å bli viktig framover, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Da samfunnet stengte ned våren 2020, ble også tilsynsaktiviteten til Arbeidstilsynet nedskalert. Ved å ta ned tilsynsaktiviteten for hindre smittespredning tidlig i pandemien, og tilsvarende ved å ta aktiviteten opp igjen da smittebildet ble mer oversiktlig, ønsket Arbeidstilsynet å bidra i den nasjonale dugnaden.

2021 Arbeidstilsynet arsrapport 2020Da smittetrykket i Norge økte i fjor høst, fikk Arbeidstilsynet i oppdrag fra regjeringen å bidra til å begrense smittespredning av korona på norske arbeidsplasser. Siden da har smitteverntilsyn og veiledning for å begrense smitte hatt høyeste prioritet i Arbeidstilsynet. 

Les hele saken, og last ned årsrapporten: Arbeidstilsynets årsrapport 2020: Koronapandemien har påvirket aktiviteten (Arbeidstilsynet, 18.03.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet