Skip to main content
 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen

  • 25. november 2022

Hotell- og restaurant-bransjen er en sårbar bransje for useriøsitet. Arbeidstilsynets inspektører går nå ut for å kontrollere at ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

Sårbar bransje for useriøsitet
– I overnattings- og serveringsbransjen er det mange små virksomheter, høy turnover og travle høysesonger. I tillegg er mange ansatte unge og utenlandske, og kan ofte ha mindre kunnskap om både plikter og rettigheter i arbeidslivet, sier Prahl Reusch.

Krav om minstelønn
Noe av det som blir kontrollert er lønn. Det er generell minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. Minstelønn gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk.

Les hele saken: Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen (Arbeidstilsynet, 25.11.22)

 
Nyhet