Skip to main content
 

Arbeidsinnvandring i tall

  • 16. september 2015

I 2014 var det 154 000 bosatte østeuropeere i Norge. I 2003 var tallet 6 371. Den sterke tilstrømmingen av arbeidskraft skyldes særlig utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Polen og Litauen er de to dominerende avsenderlandene.

Nyhet