Skip to main content
 

- Åpner luftfarten for sosial dumping

  • 22. april 2016

Regjeringens forslag til endringer i utlendingsforskriften for luftfart får LO og Parat (YS) til å rase. Årsak: Asiater med langt lavere lønn enn sine nordiske kolleger i kabinen kan etter regelendringen jobbe på norskregistrerte fly. – Endringen åpner opp for å sette 7.000 arbeidsplasser i Norden på fare, sier Peggy Følsvik, førstesekretær i LO.

Nyhet