Skip to main content
 

- Allmenngjøring vil styrke rekrutteringen

28. april 2015

Allmenngjøring av tariffavtalene for gods- og turbil vil kunne bedre rekrutteringen til transportfagene. – Under like konkurransevilkår vil transport være en vekstnæring som kan gi norsk ungdom gode og trygge arbeidsplasser i framtida, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Nyhet