Skip to main content
 

Aksjonsuke mot sosial dumping innen transport

  • 17. september 2015

Sosial dumping i transportbransjen er ett av temaene når International Transport Federation arrangerer verdensomspennende aksjonsuke 5. – 11. oktober 2015. Yrkestrafikkforbundet (YTF) skal arrangere markeringer langs innfartsveier, ved rasteplasser og kontrollpunkter. Målgruppen er utenlandske sjåfører som skal informeres om nye, levedyktige lønnsforhold ved kabotasjekjøring i Norge.

Nyhet