Skip to main content
 

8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser

02. desember 2022

Formålet med FoU-dagen er å vise frem hva akademia gjør innenfor forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser. FoU-dagen er i regi av Anskaffelsesakademiet med NTNU som årets arrangør.

Nyhet